پرهان خانلری اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت جسمانی بازیکنان بعد از دو اردوی آفریقای جنوبی و تهران خوب است و اردوی اتریش را بدون آنکه بازیکن مصدومی داشته باشیم، آغاز کرده ایم.

وی در مورد وضعیت آندرانیک تیموریان تصریح کرد: این بازیکن هم مشکلی ندارد و وضعیت دست او تحت کنترل است تا مشکلش بازنگردد.