حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس روز گذشته از سمت خود در باشگاه پرسپولیس کناره گیری کرد. از همین رو رحیمی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به فارس گفت قدوسی یکی از افرادی در رسانه ها است که همواره زحمات زیادی را برای باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیر روابط عمومی کشیده است. ما سعی خواهیم کرد از تجارب ایشان در قسمتی دیگر از باشگاه استفاده کنیم و همین جا جا دارد از تلاش های بی شائبه قدوسی برای باشگاه پرسپولیس تقدیر و تشکر کنم.