ملت ایران: الاهلی سال گذشته هم با برد ۴-۱ در عربستان سپاهان را حذف کرده بود. اما پیروزی ۴گله در زمین حریف طعم دیگری برای بازیکنان این تیم داشت