شب گذشته در آخرین مصاف از فصل ۲۰۱۴-۲۰۱۳ بایرنی ها موفق شدند با گل دیرهنگام کلادیو پیزارو بر اشتوتگارت غلبه کنند.

این گلزن اظهار داشت: خیلی مهم بود که فصل را با برد به پایان برسانیم تا درست و حسابی جشن بگیریم. تماشاگران هم در این راه مثل همیشه ما را حمایت کردند که از آنها تشکر می کنیم.

وی که در دومین دقیقه وقت اضافه نیمه دوم تک گل بازی را به ثمر رساند، افزود: خوشحالم در آخرین ثانیه ها گلزنی کردم.

در پیکار شب گذشته کلادیو پیزارو، مهاجم با تجربه اهل پرو دقیقه ۹۰ + ۲ برای مونیخی ها گلزنی کرد.