درحالی که از روز گذشته شایعه درگیری مقداد نجف نژاد و حسن زمانی با گودرزی وزیر ورزش و جوانان در رابطه با حضور این دو در هیات مدیره باشگاه استقلال شنیده می شود اما رئیس مدیره باشگاه استقلال این موضوع را تکذیب کرد.

گفته می شود نجف نژاد و زمانی، وزیر ورزش و جوانان را تهدید کردند که اگر در هیات مدیره جدید استقلال جایی نداشته باشند شرایط استیضاح وزیر ورزش را فراهم می کنند اما نجف نژاد در گفت وگو با فارس در این باره گفت: این روزها از قول هیات مدیره باشگاه استقلال اخبار کذبی به بیرون منتقل می شود. من خبر درگیری اعضای باشگاه استقلال و وزیر ورزش را تکذیب می کنم.

وی ادامه داد: من اصلا نمی دانم این شایعات از کجا تولید می شود اما مطمئن هستم که هیچ یک از اعضای باشگاه استقلال و هیچ نماینده مجلسی با گودرزی درگیری نداشته اند.

حسن زمانی دیگر عضو هیات مدیره باشگاه استقلال هم در گفت وگو با فارس این موضوع را تکذیب کرد.