پسر جهانبخش داراب پور در پادگانی واقع در اهواز خدمت می کرده است.

به گزارش بانک ورزش، از آبادان خبر رسیده کادر فنی استقلال خوزستان نیز برای عرض تسلیت در منزل داراب پور حضور بهم رسانده اند.

ورزش سه مصیبت وارده را به خانواده داراب پور و جامعه ورزش تسلیت می گوید.