روزنامه بیلد آلمان نوشت مارک آندره تراشتگن که در این باشگاه پرورش یافته است پس از ۱۸ سال این باشگاه را ترک خواهد کرد.

تراشتگن ۲۲ ساله گفت: «من همیشه مدیون مونشن گلادباخ هستم ولی این کار آسانی نیست. انتقال من به بارسا ۱۰۰ درصد نهایی شده است ولی همیشه خود را یک گلادباخی می دانم.»

قرار است تراشتگن در تیم بارسلونا جانشین ویکتور والدز اسپانیایی شود که گفته می شود به موناکو خواهد پیوست.