کارل هاینس رومینیگه روز گذشته اظهار داشت: اگر بازیکنی از حضور در بایرن احساس خوبی ندارد، باید به دفترم بیاید تا در این باره حرف بزنیم.

این اظهارات از سوی مسئول شماره ۲ باوارایی ها در حالی عنوان شد که در چند روز گذشته رسانه ها عنوان کردند توماس مولر از حضور در تیم مونیخی خرسند نیست و احتمال خروجش و انتقال احتمالی به منچستریونایتد وجود دارد.

به باور رومینیگه بازیکنان بایرن باید موضع مشخصی داشته و با رفتار منطقی از ایجاد شایعه جلوگیری کنند.