احمد هاشمیان در خصوص اینکه گفته می شود فدراسیون فوتبال ایران به علت دخالت وزارت ورزش در امر کنترل مبارزه با دوپینگ دخالت کرده و افسران خود را برای حضور در مسابقات اعزام کرده، اظهار داشت: نمی دانم این مسائل از کجا مطرح می شود. به هیچ عنوان فدراسیون فوتبال ایران در معرض خطر تعلیق قرار ندارد. وزارت ورزش و جوانان به عنوان مرجع مسئول تلاش می کند و مسئولیت هایی دارد که با تعامل با فدراسیون فوتبال به این مسائل رسیدگی می کند.

وی افزود: در واقع این افسران از وزارت ورزش و جوانان نبودند و از ماموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشور(نادو) بودند که با درخواست ما در برخی مسابقات حاضر شده اند و این موضوع هیچ گونه دخالتی را نشان نمی دهد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در مورد اینکه چرا ماموران این کمیته در مسابقات حاضر نشده اند، گفت: ماموران ما هم در مسابقات حضور داشتند اما به علت اینکه در اواخر سال با محدودیت در تجهیزات روبرو بودیم به دلیل برخی مشکلات از نادو درخواست کردیم که به این امر ورود کنند و این مسئله هیچ گونه دخالتی را نشان نمی دهد.

هاشمیان در مورد اینکه آیا بحثاستعفای او که مطرح شده، درست است یا خیر، تاکید کرد: من در مورد این مسائل به هیچ عنوان صحبت نکردم و نمی دانم این مسائل از کجا مطرح شده است. هیچ مشکلی وجود ندارد و ما هم کار خود را دنبال می کنیم.