امیر رضا خادم درباره اینکه چرا تکلیف هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه استقلال همانند پرسپولیس مشخص نشده است، اظهار داشت: وضعیت این دو باشگاه قابل مقایسه نیست. ۳،۴ ماه پیش برای مشخص شدن وضعیت باشگاه پرسپولیس و حواشی آن دست به کار شده بودیم و اعلام کردیم پس از مشخص شدن وضعیت پرسپولیس، به باشگاه استقلال رسیدگی می کنیم.
وی در خصوص اینکه گروه های پیشنهادی برای اسپانسری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس چگونه وارد مذاکره با وزارت ورزش و جوانان شده اند، عنوان کرد: افرادی که در رسانه ها از بحثاسپانسری این دو باشگاه مطلع شده و یا افرادی که در مصاحبه های خود ابراز علاقمندی خود را اعلام کرده بودند، مانند سال های گذشته وارد مسیر مذاکره شدند.

معاون پارلمانی وزارت ورزش در مورد اینکه به مزایده نگذاشتن اسپانسری استقلال و پرسپولیس تخلف محسوب نمی شود، گفت: آیا در طول ۲۰ سال گذشته اسپانسر استقلال و پرسپولیس به این شکل انتخاب نمی شد؟ بحثفروش استقلال و پرسپولیس مطرح نبود که بخواهیم این دو باشگاه را به مزایده بگذاریم. اسپانسری یک ساله و موقت دو باشگاه به صورت سال های گذشته انجام شد.

خادم با بیان اینکه در «امر واگذاری اسپانسر یک ساله استقلال و پرسپولیس تخلفی صورت نگرفته است»، خاطرنشان کرد: در گذشته کدام یک از ۱۶ تیم حاضر در لیگ برتر، اسپانسری باشگاه خود را به مزایده گذاشته بودند؟ برای مشخص شدن وضعیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و بحثواگذاری اسپانسری این دو باشگاه، کار جهادی صورت می گیرد.

گفته می شود وزارت ورزش و جوانان برای انتخاب مدیرعامل استقلال با یکی از همکاران نزدیک بابک زنجانی مذاکره کرده که خادم در این زمینه این چنین واکنش نشان داد: همه افرادی را که گزینش می کنیم، به صورت عمومی از دستگاه های نظارتی تاییدیه دارند. استخراج شجره نامه افراد در حوزه کاری من نیست و استعلام خود را از دستگاه های نظارتی می گیریم.

نماینده تام الاختیار وزیر ورزش در بحثواگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال درباره اینکه برای گروهی برای اسپانسر استقلال در فصل آینده مبلغ ۴۵ میلیارد تومان پیشنهاد داده است، گفت: در حال جمع بندی اسپانسر فصل آینده باشگاه استقلال هستیم. برخی از عدد هایی که پیشنهاد می شود بالای ۳۰ میلیارد تومان است اما بحثما عدد نیست، بلکه تضمین های کافی است و اینکه اطمینان لازم برای اسپانسر شدن را داشته باشد. برای ما عدد بالا و پایان باشد، مهم نیست، بلکه تضمین اهمیت دارد.

گفته می شود برخی از گروه های پیشنهادی برای اسپانسری باشگاه استقلال خواستار این موضوع شده اند که انتخاب اعضای هیئت مدیره بر عهده آنها باشد. خادم در این رابطه به تسنیم گفت: بله، برخی ها پیشنهاد بالایی برای اسپانسری استقلال داده اند و خواستار انتخاب اعضای هیئت مدیره بودند اما این وزارت ورزش است که هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را مشخص می کند. اگر هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس بر عهده اسپانسر باشد، به این معنی است که این دو باشگاه را فروخته ایم.

نماینده تام الاختیار وزیر ورزش در بحثواگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در مورد اینکه پس چطور اسپانسر پیشنهادی بتواند درآمدزایی کند و یا اختیار درآمدزایی به آنها داده می شود یا نه، عنوان کرد: در متن قراردادهایی که با اسپانسر بسته می شود، چگونگی درآمدزایی پیش بینی و این مسئله تحت نظارت وزارت ورزش انجام می شود.

خادم در پایان از مشخص شدن وضعیت هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه استقلال تا پایان هفته جاری خبر داد.