استفن کشی به مردم نیجریه اطمینان داد که کادر فنی او به صورت خستگی ناپذیر برای نظارت بر کار بازیکنانی که احتمال دعوت آنها به تیم ملی برای رقابت های جام جهانی وجود دارد، تلاش می کنند.

رئیس بزرگ از هواداران فوتبال در نیجریه خواست تا صبور باشند و اظهار داشت: در حال کار و نظارت بر روی بازی بازیکنان هستیم و با آنها صحبت می کنیم. روش دعوت به تیم ملی به همین شیوه است و وقتی فهرست آماده شد، برای آگاهی همه منتشر می شود.

سرمربی سابق مالی و توگو اعلام کرد که دعوت بازیکنان به تیم ملی بر اساس شایستگی بازیکنان خواهد بود و کادر فنی در حال صحبت با برخی بازیکنان درباره انتظارشان از حضور در تیم ملی نیجریه برای رقابت های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل هستند.