بازی را با موقعیت های زیادی که داشتید باختید؟

خیلی خوب شروع کردیم اما بر خلاف جریان بازی روی اشتباه فردی گل خوردیم. ما خیلی حمله کردیم اما توپمان توی گل نرفت و به تیرک خورد. شانس با ما یار نبود و ما شرمنده هوادارانی شدیم که با تمام وجود مارا تشویق کردند.

با این باخت در منطقه خطر باقی ماندید؟

مطمئن باشید در لیگ می مانیم. اختلاف ما پایین جدول ۷امتیاز است در این ۳بازی هم ما امتیاز می گیریم و در لیگ می مانیم. دیروز هم شانس با ما یار نبود واگرنه برده بودیم.

روی سکوها روز آرامی داشتید و ظاهرا ناظر ویژه تماشاچی ها را زیر نظر داشت.

تماشاچی های ما بهترین تماشاگران ایران هستند. دیروز، هم ورزشگاه پر شده بود وهم آنها تا دقیقه ۹۰ فقط مارا تشویق کردند. اگر هم قبلا اتفاقی افتاده، انها تحت تاثیر عمل بازیکنان حریف قرار گرفته اند و عکس العمل نشان را نشان دادند. در جاهای دیگر به ما فحش می دهند اما تماشاگر مارا محروم می کنند. کمیته انضباطی روی داماش و هواداران ما بی دلیل زوم کرده است. فکر کنم بهتر است آنها به دنبال عواملی باشند که تماشاچی ما را تحریک می کنند.

مشکلات مالی چه شد؟

آقای عابدینی یک حرف میزنند و اقای قویدل حرفی دیگر. ما این وسط گوشت قربانی شده ایم و همه چیز به ضرر ماست. ما بازیکنان فقط به دنبال حق خودمان هستیم. تا الان هم خیلی تحمل کرده ایم و باور کنید اگر به عشق این مردم نبود بازی نمی کردیم. من خودم به شخصه تا این لحظه یک قران هم پول نگرفته ام … ما دیگر باید چه کار کنیم؟ خدا کند مشکلات اقایان حل شود تا چوبش را ما و مردم نخوریم.

گل