به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: بعد از انتخاب هیئت مدیره جدید باشگاهپرسپولیسمسئله اسپانسری این باشگاه هم برای یک سال حل شده و اسپانسر جدید به زودی معرفی می شود.

اسپانسر جدید پرسپولیس برای شروع کار ۳ میلیارد تومان پرداخت کرده و قرار است ۵ میلیارد دیگر هم تا پایان هفته پرداخت شود تا کمی از مشکلات مالی باشگاه پرسپولیس حل شود.

باید دید که اسپانسر جدید می تواند مشکلات مالی سرخپوشان را حل کند یا خیر.