به گزارش ملت ایران به نقل از فدراسیون فوتبال، دکتر احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در خصوص اعلام نتایج ۱۷ نمونه کنترل دوپینگ از سوی آزمایشگاه گفت: بر اساس اعلام آزمایشگاه کنترل دوپینگ نتایج ۱۵ نمونه تست کنترل دوپینگ منفی و دو نمونه تست دوپینگ مثبت اعلام شده است. ۱۷ نمونه تست کنترل دوپینگ مربوط به لیگ برتر فوتبال، لیگ دسته یک، لیگ برتر فوتسال و جام حذفی فوتبال بانوان است.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از نتایج مثبت اعلام شده متعلق به لیگ برتر فوتسال و دیگری متعلق به فوتبال بانوان است. این نتایج که روز پنجشنبه به کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ارسال شده در حال رمزگشایی است و نتایج آن به باشگاه های مربوطه ابلاغ می شود. دو مورد تخلف مثبت اعلام شده نیز به جهت تشکیل پرونده و رسیدگی به بخش مربوطه ارجاع و مراحل رسیدگی آن در حال انجام است و پیش بینی می کنم تا پایان وقت اداری امروز موارد تخلف به بازیکنان و باشگاه مربوطه به صورت محرمانه ابلاغ می شود. در واقع مشخصات بازیکن متخلف و باشگاه مربوطه تا پایان مرحله رسیدگی و صدور حکم نهایی محرمانه بوده و چنانچه در مسیر رسیدگی موضوع از طرف اشخاص ثالثدر رسانه ها اعلام شود، طبق قوانین با افراد متخلف برخورد خواهد شد.