به گزارش خبرورزشیملت ایران:لوئیس فیگوبازیکن اسبق تیم فوتبالاینتر میلانگفت: مسائل اقتصادی جذابیت سری A را از بین برده است.
به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری کالچونیوز لوئیس فیگو بازیکن اسبق تیم فوتبال اینترمیلان در رابطه با شرایط حاکم بر فوتبال ایتالیا گفت: با توجه به آمار و ارقام منتشره نکته‌ای تاسف بار وجود دارد و آن این است که جذابیت فوتبال ایتالیا در مقایسه با دیگر لیگ‌های اروپایی به حداقل رسیده است و همین موضوع باعثشده تا تمایل زیادی برای فعالیت در فوتبال ایتالیا از طرف ستاره‌ها وجود نداشته باشد مسائل اقتصادی و عدم سرمایه گذاری از جمله دلایلی است که باعثبه وجود آمدن این شرایط برای ایتالیا شده است من فکر کنم با برطرف شدن این مشکلات شرایط برای فعالیت در فوتبال ایتالیا تا حد قابل قبولی فراهم شده و زمینه حضور ستاره‌ها در تیم‌های مختلف فوتبال این کشور بیشتر از حال فراهم شود.