به گزارش خبرورزشیملت ایران: یکی از بزرگترین مشکلات باشگاهپرسپولیسبرای انتخاب مدیرعامل جدید بدهی سنگینی است که توسط مدیران قبل روی دست این باشگاه مانده است. طوری که این بدهی باعثشده هیچ کس حاضر به قبول این پست نشود.

با این حال اما خبرهای رسیده از جلسات وزارت ورزش حاکی از آن است که مسئولان ورزشی یک قدم دیگر به انتخاب قطعی مدیریت این باشگاه پرحاشیه نزدیک شده اند.

این اتفاق اما در حالی رخ داده که ظاهراً این گزینه که آخرین و نزدیک ترین گزینه به مدیریت باشگاه در روزهای اخیر است، تنها به این شرط حاضر شده مسئولیت مدیریت باشگاه پرسپولیس را بپذیرد که تنها درباره حساب های مالی جاری باشگاه پاسخگو باشد.

علاوه بر این گزینه فوق که نامش هنوز فاش نشده، تأکید داشته که دو نفر از اعضای هیأت مدیره پرسپولیس هم با نظر مستقیم او انتخاب شوند.