به گزارش خبرورزشیملت ایران: خوزهمورینیودر واکنش به درگذشتویلانووادر صفحه اجتماعی باشگاهچلسینوشت: "درگذشتویلانووا، روز غم انگیزی برای فوتبال، بارسلونا، و از همه مهم تر خانواده و دوستان اوست. از طرف همه اعضای باشگاه فوتبال چلسی، عمیق ترین تسلیت ها و ابراز همدردی ها را در این زمان و لحظات سخت برای شما می فرستم."