به گزارش خبرورزشیملت ایران: باشگاهبارسلوناساعتی پیش اعلام کرد تیتو ویلانوا مربی سابق این تیم این تیم درگذشت.

تیتو ویلانوادر سن ۴۵ سالگی و پس از مبارزه با بیماری سرطان ساعتی پیش درگذشت.