به گزارش خبرورزشیملت ایران:قاسم دهنویاظهار داشت: متاسفانه در روزهایی که به دنبال تعطیلات در ریکاوری پس از یک فصل سخت و سنگین هستیم برخی ها مثل اینکه دوست ندارند که من درپرسپولیسبمانم و بعضی شایعات را منتشر می کنند.

وی افزود: من برای پرسپولیس شرطی نگذاشتم. پرسپولیس تیم بزرگی است اما برخی ها گفته اند که شرط های عجیب برای ماندنم گذاشتم.

دهنوی ادامه داد: اگر منظور رفع مشکلات است که این درخواست همه بچه ها است تا پرسپولیس با آرامش بتواند کار خود را دنبال کند. من همیشه به نظر دایی احترام گذاشته ام و او صلاح می داند که امسال در پرسپولیس تاثیرگذار بوده ام یا خیر. نه برخی دیگر که سعی می کنند با ایده های خود برخی اخبار اشتباه را به مردم انتقال دهند. من با تمام وجودم برای پرسپولیس همیشه بازی کرده ام و این تیم را دوست دارم اما آینده ام دست خدا است و باید ببینیم چه اتفاقی برای تیم می افتد.