به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: از مدت ها قبل مسئولان وزارت ورزش به دنبال واگذاری باشگاهپرسپولیسبوده و پس از مدت ها بالاخره با یک شرکت به توافق رسیدند.

این شرکت که از وضعیت مالی بسیار خویی برخوردار است، با وزارت توافق کرده که دخالت خاصی در انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل نداشته و بخشی از بدهی های باشگاه را نیز متقبل شود.

این شرکت تولیدی که کارش تولید درب های اتوماتیک است با پیشنهادات اغواکننده به وزارت، گوی سبقت را از رقیب سرسخت خود که یک شرکت شوینده بود، گرفت و برای مدت محدود صاحب باشگاه پرسپولیس شد.

جالب اینجاست که مسئولان این شرکت در ابتدای کار و در حالی که هنوز هیات مدیره مشخص نشده است، مبلغ سه میلیارد در اختیار وزارت ورزش قرار داده اند تا به بازیکنان پرداخت شود و مشکلی برای تمدید قراردادها وجود نداشته باشد.(البته به شرطی که این مبلغ برخلاف دو میلیارد قبلی به قرمزها برسد)

قرار است در صورت توافق، قرارداد یک ساله با این شرکت تمدید شود.

گفته می شود که وزارت ورزش قصد دارد از افشین پیروانی، حمید استیلی، جعفر کاشانی، زادمهر و صاحب پناه در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس استفاده کند.