به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: پرسپولیس می‌خواهد میلاد غریبی را ازذوب‌آهنپس بگیرد اما این بازیکن می‌گوید که میلی به بازگشت و نیمکت‌نشینی دوباره در پرسپولیس ندارد: «یک سال دیگر باپرسپولیسقرارداد دارم اما هنوز چیزی مشخص نیست. در پرسپولیس معلوم نیست چه خبر است.»

وی افزود: «من برای سال آینده باید با مسوولان پرسپولیس صحبت کنم اما در این باشگاه هیچ‌کس نیست که بنشینیم و صحبت کنیم تا بتوانیم برای آینده تصمیم بگیریم.»

غریبی همچنین عنوان کرد: «انگار نه انگار که این تیم، پرسپولیس است! من هم جوان هستم و جا برای پیشرفت دارم. نمی‌خواهم به پرسپولیس برگردم که دوباره نیمکت‌نشین شوم. اگر برگشتم و اتفاقات پارسال تکرار شد، چه کار کنم؟ این شرایط برای من قابل قبول نیست. ترجیح می‌دهم بازی کنم تا اینکه به پرسپولیس برگردم.»