به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: مرد همیشه شاکی فوتبال ایران در آخرین مصاحبه‌اش گفت: کارپرسپولیسبه جایی رسیده که آقای کفشدوزک هم برای این تیم ناز می‌کند.

مهردادکفشگریحسابی از این موضوع ناراحت شده و گفته افتخار می‌کند بچه کفشگرکلاست و مایلی با این حرفش به بیش از ۴۵۰۰ خانواده در این روستا توهین کرده است.

مایلی‌کهن پیش از این هم در دعوایش با قلعه‌نویی گفته بود: از روی فامیلی می‌توان متوجه شد که کدام‌مان اصل و نسب داریم. من مایلی‌کهن هستم و او قلعه‌‌ی نو!

پپیشکسوت پرسپولیس باید کمی بیشتر حواش به صحبت‌هایش باشد زیرا علاوه بر این افراد، خانواده‌های بسیاری را با صحبت‌هایش می‌رنجاند.