به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: لیست نفرات مازاد و بازیکنان مورد نظر شهریور برای فصل چهاردهم لیگ برتر آماده شده و حتی به دست مدیر تیم‌های فوتبالپرسپولیسرسیده، اما هنوز فعالیت جدی برای جذب نفرات مورد نظر آغاز نشده و تنها به تماس سرمربی سرخ‌ها با چند تن از این نفرات ختم شده است.

براساس شنیده‌هاحدادی فرکه چند سالی است مدنظر علی دایی قرار دارد یکی از بازیکنان مورد نظر این مربی برای فصل آتی هم هست و ظاهراً آن‌ها به صورت شفاهی با یکدیگر به توافق هم رسیده است.

با این تفاسیر اگر حضور دایی قطعی شود، باید حدادی فر اولین صید سرخ‌ها در فصل نقل وانتقالات نامید.

گفتنی است، حدادی فر اردوی تیم ملی رابطه بسیار خوبی با پرسپولیس ها دارد.