به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: محمدعباس زادهخیلی زود با بازی های خوبش در دل هوادارانپرسپولیسجا باز کرد.

او که این روزها تعطیلاتش را پشت سر می گذارد، در مازندران به خانواده خود کمک می کند و مشغول شالیکاری است. این حرکت مهاجم پرسپولیس می تواند سرمشق ستاره های کاغذی باشد.