به گزارش ملت ایران: محمود سالارکیا در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در خصوص جلسه کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس در مورد هادی نوروزی عنوان کرد: در اولین فرصت تلاش می کنیم تکلیف او را مشخص کنیم، روز یکشنبه جلسه کمیته انضباطی تشکیل خواهد شد و پس از بررسی و صحبت های سرمربی و سرپرست تیم وضعیت او را مشخص می کنیم.

رئیس کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: مطمئن باشید رایی صادر می کنیم که مثل همیشه چارچوب های پرسپولیس حفظ شود و همه بدانند حرف اول و آخر را سرمربی تیم خواهد زد.