ملت ایران: محمد نوری در مورد تساوی ۲ بر ۲ پرسپولیس مقابل مس کرمان گفت: همه غافلگیر شدیم. دوست ندارم در مورد بازی زیاد صحبت کنم اما دو بار از حریفمان جلو افتادیم که با گل پایانی همه چیز را از دست دادیم.

وی افزود: نتوانستیم از داشته هایمان استفاده کنیم و اگر بازی را تمام شده نمی دانستیم مطمئنا به پیروزی می رسیدیم.