ملت ایران: کریم باقری و مهدی مهدوی کیا در حال ترک ورزشگاه آزادی بودند که تیم مس در دقیقه ۹۳ گل مساوی را زد و مهدوی کیا به باقری گفت: وای مس گل زد و بازی مساوی شد. باقری هم خطاب به مهدوی کیا گفت: مبارکه!

* مهدوی کیا در پایان مسابقه در مورد اینکه رویانیان با خداحافظی اش مخالفت کرده است، اظهار داشت: حرفی برای گفتن ندارم.

* دیدار دو تیم مس و پرسپولیس با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

*یکی از هواداران پرسپولیس در پایان مسابقه بازداشت شد.

*برخی از هواداران ناراحت بودند و علیه برخی بازیکنان شعار می دادند.

*مدیرعامل باشگاه مس هم می خواست به رختکن تیم برود که با ممانعت ماموران مواجه شد و این امر باعثناراحتی وی شد که با وساطت مسئولان سازمان لیگ این قضیه حل شد.