به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: فرداشب(چهارشنبه)رئالوبایرنیکبار دیگر مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند. این دو حریف که از دیرباز به خصوص در عرصهلیگ قهرمانان اروپابا یکدیگر نبرد کرده‌اند، تا قبل از رویارویی فردا، ۲۳ مرتبه مقابل هم صف آرایی کرده‌اند. براساس آمار موجود، رئالی ها در ۸ بازی برنده شده و ۲ بار نیز مساوی کرده‌اند. همچنین شمار پیروزی‌های بایرن ۱۳ بوده است.

براین اساس شمار برد‌های ژرمن‌ها بیشتر بوده و بخت افزون‌تری برای کسب نتیجه داشته باشند.

فهرست دیدارهای دو تیم از سال ۱۹۷۶ به این شرح است.

*سال ۱۹۷۶: رئال یک – بایرن یک، لیگ قهرمانان

*سال ۱۹۷۶: بایرن ۲ - رئال مادرید، لیگ قهرمانان

*سال ۱۹۸۷: ‌ بایرن ۴ - رئال یک، لیگ قهرمانان

*سال ۱۹۸۷: ‌رئال یک – بایرن صفر، لیگ قهرمانان

*سال ۱۹۸۸: بایرن ۳ - رئال مادرید ۲، لیگ قهرمانان

* سال ۱۹۸۸: رئال ۲ - بایرن صفر، لیگ قهرمانان

*سال ۲۰۰۰: ‌ رئال ۲ - بایرن ۴، لیگ قهرمانان

*سال ۲۰۰۰: بایرن ۴ - رئال یک، لیگ قهرمانان

*سال ۲۰۰۰: رئال ۲ - بایرن صفر، لیگ قهرمانان

*سال ۲۰۰۰: بایرن ۲ - رئال یک، لیگ قهرمانان

*سال ۲۰۰۱: رئال صفر – بایرن یک، لیگ قهرمانان

*سال ۲۰۰۱: بایرن ۲ - رئال یک، لیگ قهرمانان

*سال ۲۰۰۲: بایرن ۲ - رئال یک، لیگ قهرمانان

*سال ۲۰۰۲: رئال ۲ - بایرن صفر، لیگ قهرمانان

*سال ۲۰۰۲: رئال یک - بایرن ۲، جام سانتیاگو برنابئو

*سال ۲۰۰۴: بایرن یک - رئال یک، لیگ قهرمانان

*سال ۲۰۰۴: رئال یک - بایرن صفر، لیگ قهرمانان

*سال ۲۰۰۷: ‌ رئال ۳ - بایرن ۲، لیگ قهرمانان

*سال ۲۰۰۷: بایرن ۲ - رئال یک، لیگ قهرمانان

*سال ۲۰۱۰: بایرن صفر - رئال صفر(در ضربات پنالتی رئال ۴ بر ۲ برنده شد)، دوستانه

*سال ۲۰۱۱: رئال مادرید ۸ - بایرن ۳، دوستانه

*سال ۲۰۱۲: بایرن ۲ - رئال یک، لیگ قهرمانان

*سال ۲۰۱۲: رئال ۲ - بایرن یک(بایرن در ضربات پنالتی ۳ بر یک شد)