به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:علی داییپیش از سفر ملی‌پوشانپرسپولیسبه آفریقای جنوبی باپیام صادقیانصحبت کرده بود و از او خواسته بود فقط بهتیم ملیفکر کند و از حاشیه دوری کند.

دایی به همین تذکر اکتفا نکرده و شنیده شده در تماسی که با سیدجلال داشته از او خواسته حواسش به دیگر ملی‌پوشان پرسپولیس، علی‌الخصوص پیام صادقیان باشد تا حاشیه‌ای برای خودش ایجاد نکند. حالا وظیفه سیدجلال حسینی سنگین‌تر از قبل است و او علاوه بر بدنسازی فشرده در اردوی تیم ملی باید مواظب دیگر بازیکنان پرسپولیس هم باشد.