به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:سیدمهدی سید صالحیاز ابتدای فصل گذشته فیکس بود اما آمار خوبی نداشت و بالاخره جایگاه خود در ترکیب اصلی را از دست داد و نیمکت‌نشین عباس زاده شد. گفته می شود وی که از نیمکت نشینی ناراحت است جایی در برنامه های دایی برای فصل آینده ندارد و راه جدایی در پیش گرفته است.

مهاجم سرخ ها اعتقاد دارد که با توجه به شرایط موجود و روحیات خاص علی دایی بهتر است ازپرسپولیسجدا شده و به یک تیم دیگر بپیوندد. جالب اینکه سیدصالحی با توجه به روابط نه چندان صمیمانه اخیرش با دایی درخواست خود را به طور تلویحی به گوش سرپرست این تیم یعنی پنجعلی رسانده.

پنجعلی نیز این خبر را به گوش علی دایی رسانده و دایی ضمن مخالفت با آن تاکید کرده اگرسیدصالحی تمایلی به ماندن ندارد، بهتر است مبلغی را بابت رضایت نامه‌اش بپردازد و از پرسپولیس جدا شود.

چرا که قرارداد وی دوساله بوده اما خود سیدصالحی معتقد است قرارداد دوساله اش مشروط بوده و طبق قولی که رویانیان به وی داده، می تواند بی مشکل از جمع قرمزها جدا شود!