به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: حال و روز باشگاهپرسپولیسدر چند وقت اخیر، مصداق بارزی از ضرب المثل " هر دم از این باغ بری می رسد " بوده است.

پس از انتشار لیست قرارداد ها و دریافتی های بازیکنان و کادر فنی این تیم، نوبت به منتشر شدن لیست کارکنان این باشگاه رسید لیستی که حتیعلی پروینرا هم شوکه و حتی وی ادعا کرد که اکثر کسانی که نام شان در این لیست بوده و حقوق می گرفته اند را حتی یک بار هم ندیده است.

در این لیست عجیب نام یک شخص که به عنوان راننده علی دایی حقوق می گرفته است هم بوده، راننده ای که خود دایی هم مشتاق است تا او را از نزدیک ببیند اما این شخص فعلا وجود خارجی ندارد!