به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: با انتشار رسمی قرارداد تیم هایاستقلالوپرسپولیسمشخص شد قرارداد دایی تقریبا ۴۵۰ میلیون تومان از امیر قلعه نویی بیشتر است.

نکته مهم درباره قرارداد دایی با پرسپولیسی ها این است کهداییبه ازای این قرارداد از دریافت ۳۵۰میلیون طلب قبلی اش صرف نظر کرد دایی اما در میان پرسپولیسی ها تنها کسی بود که قراردادش کاملا شفاف و بدون هیچ نوع متمم قبلی یا بعدی امضا شده است. او به عنوان یکی از افراد نمونه در پرداخت مالیات هایش، میزان مالیات ۲۰ درصدی اش را هم خودش می پردازد. یعنی دایی بعد از کسر مالیات از قراردادش تنها یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون دریافتی خواهد داشت. او با این رقم ۱۱۰ میلیون از همتای استقلالی اش بیشتر گرفته است. رقیبی که سال پیش از آن را قهرمان لیگ برتر شده بود و پر عنوان ترین مربی تاریخ لیگ برتر ایران است. اگرچه دایی در کادرفنی خود ۶ دستیار ۲۰۰ میلیون تومانی دارد، که افزودن مبلغ آنها به رقم دریافتی سرمربی این عدد را به ۳ میلیارد می رساند، قلعه نویی هم تقریبا پروژه مشابه ای داشته است. کادر ۲۱ نفره دستیاران او هم تقریبا به همان ۳ میلیارد تومان می رسد.

قلعهنویی که در همه سال های قبل بالاترین دریافتی را بین مربیان لیگ داشت اگرچه این فصل نتیجه خوبی نگرفته اما رکوردش به این واسطه شکسته شد که رویانیان برای آشتی با دایی به رقم دریافتی دایی از راه آهن یک رقم اضافه کرد و او را از چند صد میلیونی، چند میلیاردی کرد!