به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: در بخشی ازبرنامهاین هفته۹۰هنگامی که عادل فردوسی‌پور مشغول اظهار نظر در مورد مدیریت محمد رویانیان درپرسپولیسبود، در عبارتی عجیب مدعی شد: «همه می‌گویند این نوشابه پرسپولیس اصلا خوشمزه نیست!»

فارغ از انتقاداتی که به سبک مدیریت سردار وارد است، به نظر می‌رسد ضدتبلیغ بی‌سابقه عادل علیه یک برند تجاری قانونی، در رسانه ملی با مخاطب میلیونی، قابل پیگرد حقوقی باشد.

گفتنی است هر ثانیه تبلیغ قبل از برنامه ۹۰،۱۰ میلیون تومان هزینه دارد. هر ثانیه ضد تبلیغ علیه یک بنگاه اقتصادی در دل پربیننده‌ترین برنامه تلویزیون چند میلیون ضرر می‌زند؟