به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:کریم انصاری فردپس از پایان مسابقات جام‌حذفی ولیگ برتربه اردوی تیم ملی ملحق شد و با توجه به جوانی و استعدادی که دارد می‌تواند یکی از بازیکنانی باشد که به لیگ‌. های اروپایی ترانسفر می‌شود مخصوصا که در مسابقات جام‌جهانی کارشناسان و مربیان زیادی دنبال بازیکنان جوان و مستعد می‌گردند

به هر صورت در محافل ورزشی نیز گفته می‌شد کریم آخرین بازی‌اش را برایتراکتورانجام داد و رفت.