به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: نلو وینگادا،سرمربیجدید تیم ملی امید ایران که پس از عقد قرارداد با این تیم به خاطر مشکلات مالیاتی هنوز نتوانسته به کشورمان سفر کند، با اعلام همکاری اداره مالیات استان تهران با فدراسیون فوتبال، یک گام به حضور در کشورمان نزدیک شد.
محمدرضا نوری، رئیس امور مالیاتی استان تهران در همین زمینه به خبرنگار فارس گفت: طبق قانون، زمانی که مالیات یک مؤدی قطعی شد و مراحل قانونی آن طی شد، باید نسبت به پرداخت آن اقدام کرده و دیگر نمی توان در خصوص اصل این مالیات کاری کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا می توان در خصوص جرایم دیرکرد پرداخت مالیاتی وینگادا اقدامی انجام داد یا خیر گفت: ما به نام افراد کاری نداریم و سازمان امور مالیاتی طبق قانون می تواند جرایم مالیاتی را ببخشد. بر همین اساس ما نیز حاضریم به خاطر تیم ملی امید و منافع ملی، در خصوص جرایم دیرکرد مالیاتی وینگادا با فدراسیون فوتبال همکاری های لازم را به عمل بیاوریم.

نوری با بیان اینکه ماهانه مبلغی به اصل مالیات، به عنوان جریمه دیرکرد تعلق خواهد گرفت، در خصوص مبلغ اصل مالیات و جریمه دیرکرد سرمربی جدید تیم امید گفت: طبق ماده ۲۳۲ قانون مالیات ها، اطلاعات مؤدیان محرمانه است و نمی توان آن را در اختیار افراد غیر قرار داد.