به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: امیررضا خادم در گفت وگو با بخش خبری ۱۴ و ۳۰ دقیقه شبکه خبر در مورد میزان بدهی ۷۰ میلیارد تومان باشگاهپرسپولیسو تعیین تکلف برای علیپروینو هیأت مدیره این باشگاه گفت: در خصوص هیأت مدیره باشگاه کمیته ای تصمیم گیری خواهد کرد که در آن وزیر ورزش و دیگر افراد حضور دارند. این مسئله در زمان خودش اعلام خواهد شد که فکر می کنم ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده نفرات هیأت مدیره پرسپولیس اعلام شود.

وی ادامه داد: در مورد مسائل مالیپرسپولیسباید بگویم قبل از سال ۹۳ و در روزهای آخر ۹۲ و همچنین بعد از سال جلسات متعدد و متنوعی داشتیم که حمایت مالی مناسب و قابل اطمینانی برای این باشگاه فراهم کنیم و خوشبختانه به نتایج خوبی هم رسیدیم. همچنین جلساتی با سازمان خصوصی سازی در هفته گذشته داشتیم. این سازمان بحثواگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را در دستور کار قرار دارد و ما ملزم به حمایت از آنها هستیم.

معاون پارلمانی وزیر ورزش تصریح کرد: اما در بحثاداره دو باشگاه یا شرکت دولتی استقلال و پرسپولیس وزارت ورزش باید تعیین تکلیف کند که با اسپانسرها، مدیران مالی بخش خصوصی صحبت کرده ایم. امروز چند قرارداد که به مراحل نهایی آن رسیده را به سازمان خصوصی سازی ارسال کردیم تا اگر مغایرتی با قوانین این سازمان وجود نداشته باشد این بحثنهایی شود تا دیشب هم که روز تعطیل بود گفت وگوها ادامه داشت و خوشبینم که در زمان مناسب بحثخصوصی سازی به انجام برسد و در چند روز آینده هم برای مسائل مالی پرسپولیس و همچنین انتخاب هیأت مدیره تصمیم گیری خواهد شد و هیأت مدیره جدید کار را در دست خواهد گرفت.

وی در مورد اینکه آیا از اعضای فعلی هیأت مدیره کسی در هیأت مدیره آینده باشگاه پرسپولیس خواهد بود یا خیر، گفت: در این مورد زود است که قضاوت کنیم اما هنوز صحبتی برای اینکه کسی نباشد، نشده است. باید ببنیم در آینده چه اتفاقی می افتد.

خادم در مورد کادر فنی پرسپولیس برای فصل آینده گفت: ما در بحثمدیرعاملی و کادر فنی پرسپولیس ورود نمی کنیم و هیأت مدیره باشگاه این مسائل را انجام خواهد داد. ما حمایت مالی خوبی را می خواهیم برای باشگاه فراهم کنیم تا اعضای هیأت مدیره بتوانند پاسخگوی مردم باشند.

معاون پارلمانی وزیر ورزش در مورد اینکه حسابرسی از باشگاه استقلال انجام شده و میزان بدهی های این باشگاه چقدر با بدهی های رقیب سنتی آنها یعنی پرسپولیس تفاوت دارد، گفت: در بخش بدهی ها هم استقلال دست کمی از پرسپولیس ندارد و متاسفانه شرایط خوبی در این باشگاه حاکم نیست. استقلال بالع بر ۴۰ میلیارد بدهی دارد که روزهای آخر کار بازرسان وزارت ورزش در باشگاه استقلال است و ظرف یکی دو روز آینده این مسئله جمع بندی خواهد شد. ما مثل باشگاه پرسپولیس در بحثهای مدیریتی و هیأت مدیره باشگاه استقلال ورود نخواهیم کرد اما تلاش می کنیم اسپانسر مالی خوبی برای آنها جذب کنیم تا قبل از آنکه برای فصل آینده و جذب بازیکن دیر شده باشد آنها کارهای خود را انجام دهند و مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

وی در مورد اینکه هیأت مدیره استقلال چه ترکیبی خواهد داشت و فتح الله زاده مدام از خداحافظی از باشگاه سخن می گوید، گفت: همانطور که گفتم به بحثخداحافظی و مدیرعامل و هیأت مدیره باشگاه ورود نمی کنیم. در مورد استقلال هم بعد از اینکه تکلیف پرسپولیس روشن شد در مورد استقلال تصمیم گیری خواهد شد.