به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: در شرایطی که با پرداخت پول وینگادا اعلام شده بود که دیگر پرونده این مربی پرتغالی و دستیارانش بسته شده اما امروز فیفا در نامه ای تهدیدآمیز به باشگاهپرسپولیساعلام کرد در صورتی که با توجه به شکایت کاروالیو مبلغ ۷۵۰۰ فرانک سوئیس تا ۱۰ روز دیگر به وی پرداخت نشود از پرسپولیس کسر امتیاز و یا بهلیگپایین تر سقوط خواهد کرد.

شکایت کاروالیو مورد تأیید فیفا قرار گرفته و باید قرمزپوشان این ۷۵۰۰ فرانک سوئیس را پرداخت کنند.

گفتنی است این نامه امروز به باشگاه پرسپولیس رسیده و قرار است درباره آن تصمیم گیری سریع شود.