به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: پوریا پورسرخ که از دوستان صمیمی جادوگر است و بارها با او در ورزشگاه ها دیده شده است یک استقلالی دو آتشه است که اینبار در کنارفرهاد مجیدیعدد ۴ را به هواداران نشان می دهد.