به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: وی با انتشار عکسی در کنار حمیدرضا علی عسگری در اینستاگرام خود نوشت که از هم تیمی هایش خداحافظی کرده و دلش برای آنها تنگ می شود چراکه فکر نمی کند فصل آینده با آنها هم بازی باشد.

پسر احمدرضاعابدزادهبه احتمال فراوان فصل آینده به تیمی نظامی خواهد پیوست تا دوره خدمت سربازی خود را طی کند.

پیش از این نیلسون دروازه بان اولپرسپولیسبا خداحافظی از هم تیمی هایش مشخص کرد که به احتمال زیاد فصل آینده در این تیم نخواهد بود.