به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: در روزنامه امروز خبر ورزشی تیتر داغ صفحه اول اختصاص به باشگاهپرسپولیسو ایجاد تحولاتی است که هر هواداری را شوکه میکند، باید منتظر ماند تا بدانیم جزئیات این ماجراها در پرسپولیس تا کجا خواهد رفت و آیا واقعیت خواهد داشت؟