به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: در آخرین روزهای سال ۹۲ خبر رسید که ماشینفتح‌ا…زادهرا دزد برده است! همین موضوع در کنار بدبیاری‌هایاستقلالدر نتیجه‌گیری باعثشده بود تا فتح‌ا…زاده سال را چندان خوش و خرم به پایان نرساند.

شب گذشته دزد ماشین فتح‌ا…زاده پیدا شد. البته تا این لحظه از اینکه ماشین تحویل مدیرعامل استقلال داده شده یا خیر خبری در دست نیست. حالا این خبر در کنار نتایج خوب استقلالی‌ها می‌تواند خبر از سالی خوش برای آبی‌پوشان داشته باشد.