به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: در شرایطی که تا تاریخ ۲۶ ماه مه(دوشنبه ۵ خرداد ۹۳) بیش از ۶ هفته وقت باقیست اما برنارد ایگسون، سرمربیآفریقای جنوبیبرای رویارویی خانگی با استرالیا معروف به کانگوروها، نفرات مورد نظرش را انتخاب کرد.

اتفاقی که با توجه به فرصت طولانی تا زمان بازی، باعثتعجب کارشناسان و تحلیل گران شد.

فهرست نفرات دعوت شده برای این بازی به شرح زیر است:

ایملتونه کانه، رون ون ویلیامز، آنل ان کونگا، تابو نته، بوله مکاوانزی، سیانداد شولو، تابو ماتلابا، تسپو ماسیلا، کاگیشو دیکاسوی، آندلیل جالی، بونگانانی زنگو، تمبا زوانه، اوپا مانیسا، تولانی سررو، آیاندا پاتسوی، زیپوی چابالا، برنارد پارکر، توکلو رانتی