به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: در میان بازیکنان فوتبال جهان، کم هستند کسانی که هر حرکتی انجام دهند مورد پسند هوادارانشان باشند. فرقی نمی کند که گل بزنند، در افسوس گل باشند، روی نیمکت ذخیره ها باشند و یا حتی بر روی اسب در حال استراحت باشند!

بدون تردیدفرهاد مجیدییکی از این افراد است. کسی که هواداران بسیار بسیار زیادی دارد.

در حقیقت این فرهاد مجیدی بود که با ساخت یک کری قوی توانست پس از سال ها، پاسخی کوبنده به ماجرای ۶ تایی ها بدهد. امروز هر قرمزی که عدد ۶ را نشان دهد باید انتظار دیدن عدد ۴ را بکشد! این همان آتشی است که فرهاد مجیدی به جان قرمز ها انداخت.