به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: آندرهشورلهستاره آلمانیچلسیکه گل اول تیمش را در مقابل پاریسن ژرمن به ثمر رساند و نقش زیادی در صعود تیمش ایفا نمود، به عنوان بهترین بازیکن دیدار چلسی - پاری سن ژرمن انتخاب شد.