به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:مارکو رویسبا دو گلی که به ثمر رساند موجبات پیروزی ۲-۰ تیمش در مقابلرئال مادریدرا فراهم آورد و به عنوانبهترین بازیکناین دیدار انتخاب شد، هر چند مانع حذف تیمش نشد.