به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: احمد شهریاری درخصوص صحبت های امیرقلعه نوییکه گفته بود اگر مرا بخواهند دراستقلالمی مانم گفت: هیات مدیره باشگاه استقلال به طور قاطع از امیر قلعه نویی حمایت می کند و او را در استقلال نگه می داریم.
وی ادامه داد: برای اینکه تزلزلی در حرکت باشگاه استقلال به وجود نیاید هیات مدیره به صورت مشخص از امیر قلعه نویی حمایت می کند و خارج از هرگونه بحثو تبلیغاتی او را در استقلال نگه می داریم و با هیچ مربی دیگری قلعه نویی را عوض نمی کنیم. او مربی استقلال است و مربی این تیم هم باقی خواهد ماند.