به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: ایکرکاسیاسچند روز پیش در گفت وگویی که با روزنامه پرتیراژ مارکا داشت به انتقاد از حرکت جنجالیبوسکتسدرال کلاسیکوپرداخت. بوسکتس با پایش به سر پپه، مدافع رئال مادرید ضربه ای وارد کرده بود. کاسیاس در این باره گفته بود: بوسکتس حرکت بسیار زشت و بدی را انجام داد. باید بگویم که بوسکتس رفتار خوبی در میدان ندارد. آن چه در زمین فوتبال رخ می دهد باید فوتبالی باشد. بوسکتس در آن صحنه حرکت زشتی انجام داد. اگر او را ببینم گوشش را می کشم یا شاید برخورد تندتری با او داشته باشم.

به نظر می رسد ژاوی هرناندس از اظهارنظر کاسیاس درباره بوسکتس ناراحت است و آن را منطقی نمی داند. او گفت: کسی کار اشتباه انجام می دهد و تو گوش او را می گیری و تنبیه می کنی تا به راه راست برگردد. این واکنش خوبی نیست. بوسکتس مورد ظلم بزرگی واقع شد. نمی خواهم از بوسکتس دفاع کنم؛ چرا که تصاویر به خوبی از او دفاع می کنند. آن لحظه کاملا گویا است که بوسکتس از روی عمد سر پپه را زیر پا نگرفت.

ژاوی که این روزها بازوبند کاپیتانی آبی - اناری ها را بر بازو می بندد، افزود: بعضی از هم تیمی های ما در تیم ملی فوتبال اسپانیا درباره بوسکتس عادلانه قضاوت نمی کنند. اصلا نمی توان در بی گناهی بوسکتس شک کرد. او یکی از ارکان اصلی بارسلونا است و همه ما از او حمایت می کنیم.