به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران و به نقل از روابط عمومیسازمان لیگ، بدنبال شکایت باشگاه تراکتور سازی از این بازیکن به دلیل پرداخت نشدن مطالبات این باشگاه از سویدهنویو اتمام مهلت ۱۰ روز برای وصول مبلغ فوق، تازمان اجرای دادنامه ۴۶۹از سوی این بازیکن و اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قاسم دهنوی از همرای تیم پرسپولیس محروم است.