به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:علی پرویندر واکنش به تساوی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل راه آهن اظهار داشت: از همین جا به تمام بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس خسته نباشید می گویم اما هواداران بدانند تیم دایی را آقایان بازنده کردند که به خاطر ۲ میلیارد تومان ۲۰ روز این تیم را چرخاندند.
وی افزود: آقای روحانی به داد باشگاه پرسپولیس برسید. آقای روحانی وزارت را دست ورزشی ها ندادید و سلیقه ای در آن برخورد می شود. هیچ کس حق ندارد پرسپولیس را بازیچه دست خود قرار دهد و این را می گویم که پرسپولیس به خاطر کارهای بی پایه و بی اساس آقایان به این روز افتاد. البته حرف های تکمیلی ام را فردا با مردم می زنم تا همه در جریان اتفاقات تیم دایی و زدن ضربه به ایشان و پرسپولیس را باشند البته وزارت ورزش بداند نمی تواند از زیر بار مسئولیت فرار کند و باید جواب بدهد.