به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: محسن بنگر پس از تساویپرسپولیسمقابلراه آهنو شعار «بی غیرت» هواداران علیه بازیکنان پرسپولیس گفت: شاید هواداران حق دارند و ما بی غیرت هستیم. وزارت ورزش باید جواب بدهد چون نه مدیرعامل داریم نه صاحب.
وی ادامه داد: باید در هفته آخر هم تلاش کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. در ۲ دقیقه همه چیز تغییر کرد. سه چهار هفته پیش این بلا را سر ما آوردند نه حالا، امیدوارم خدا جوابشان را بدهد. ما دیگر حرفی نداریم.

بازیکن پرسپولیس با بیان اینکه مدیرعامل نداشتیم و نمی دانیم به چه کسی طرف هستیم تا حرف هایمان را بزنیم، گفت: این نتیجه مبارک وزارت ورزش باشد و آقای کفاشیان که هر روز در مورد ۲ میلیارد صحبت می کرد. ما کم کاری نکردیم اگر ۲ دقیقه تحمل می کردیم با غیرت بودیم اما با غیرت هستیم که اینطور بازی کرده ایم چون به اتفاقات فوتبال باختیم.